دانلود رام رسمی و فارسی LG Optimus 2X P990 با لینک مستقیم

دانلود رام رسمی و فارسی LG P990

Optimus 2X

لینک مستقیم

حل مشکل هنگ لگو

حل مشکل ویروسی و خاموشی

1500 تومان

(125)